Irlandia zmienia definicję małżeństwa (traci zdolność rządzenia)

Szerzyć miłość

DZIŚ IRLANDIA UPADA .. Dzisiaj Irlandia oficjalnie promuje rozbieżności seksualne przez swój „rząd” jako dyskryminację tradycyjnej formy małżeństwa, którą nasz Stwórca dał swoje dobre stworzenie. Aby można było to nazwać „rządzeniem”, przypominam, że to tylko dowodzi ich bezprawności, braku autorytetu i braku władzy. Jak jest napisane w Liście do Rzymian, jedynymi istniejącymi władzami są te, które są wyświęcone przez Boga. (Nie mają władzy, tylko próżnię atakującą naturę… co zawsze ma konsekwencje.) Ich obecny rząd również stracił wszelką władzę rządzenia, ponieważ doświadczają jednych z najgorszych czasów ubóstwa według wszystkich definicji, a także bardzo wysoki wskaźnik zachorowań. Wszystko wskazuje na to, że zawiodło i że już nie rządzą. Powrócili do szybkiego uznania, jakie mogą otrzymać za sprzedanie ostatnich z ich kilku zdrowych chrześcijan, na których polowano. Bank wykorzystuje te kredyty, aby spłacić dług odsetkowy, a także spoglądać w przyszłość, aby zabezpieczyć się w łatwiejszym do kontrolowania społeczeństwie kundelskim. - +++ Rev Stephen MK http://ChristsAssembly.com

Dodaj komentarz