NL: Geschiedenis van Kelto Saksisch Israel “Geschiedenis van Kelto Saksisch Israel” (214 pgs) by Bennett

Spread the love

Een fundamentele theologie van de Culdees heeft een basis in de oorspronkelijke stammen van Israël.

Hieronder een actie van de site https://vlicthus.nl/. We moedigen u aan om hun boek te kopen en te delen met degenen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van een historisch-apostolische West-Orthodoxe (Keltische) kerk.

NL: Geschiedenis van Kelto Saksisch Israel “Geschiedenis van Kelto Saksisch Israel” (214 pgs) by Bennett
https://vlichthus.nl/de-geschiedenis-van-kelto-saksisch-israel/

 

Dit is de geschiedenis van een vermiste tak van Gods verkoren volk, de Israëlieten. Tien stammen van het noordelijke Hebreeuwse koninkrijk van “Efraïm” werden overwonnen en door de Assyriërs gevangen genomen in de achtste eeuw voor Christus, waarna nooit meer iets van hen werd vernomen. Joodse en Christelijke geleerden hebben sindsdien lang gespeculeerd over hun verdwijning. En Christus zinspeelde in het Nieuwe Testament op hun nog voortdurende bestaan. Waar waren ze toch gebleven?

De historicus en geleerde W.H. Bennett, een oud lid van de Koninklijke Geografische Stichting, besteedde vijftig jaar van zijn leven aan het volgen van hun spoor. Door allerlei aanwijzingen te bestuderen op het gebied van taal, heraldiek, cultuur en vervulde profetieën, wist hij eindelijk het mysterie rond hun verdwijning van het toneel van het Midden-Oosten op te lossen en kon hij hun huidige identiteit vaststellen. De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël

Met behulp van meer dan 175 kaarten, schema’s en illustraties, als ook twaalf waardevolle appendices, wordt de geschiedenis van deze vermiste Israëlieten verteld. De bijeengebrachte informatie in dit boek is een belangrijke sleutel tot het begrijpen van de vervulling van de Bijbelse beloftes en verbonden in onze moderne wereld.

De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël als PDF

Deze uitgave (ISBN 978-90-808032-1-9) is niet meer als boek leverbaar. Het is wel te lezen als PDF. Deze is gratis beschikbaar. Een kleine donatie wordt op prijs gesteld.

 

Weer een boek over de Nederlandse Stam Israël: ZEBULUN een stam van ISRAEL, Pub. 1971 by Helene W Woelderen.